Studiezaal

In onze studiezaal kunt u archieven en documentatie van het SHCL en het RHCL raadplegen, tijdschriften inzien en boeken lenen. Een afspraak maken is niet noodzakelijk.

Vergeet niet uw IHOL-bibliotheekpas of een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als u materiaal uit de bibliotheek wilt lenen. Donateurs van het SHCL en RHCL kunnen in onze studiezaal een IHOL-bibliotheekpas laten aanmaken. Niet-donateurs die lid zijn van een openbare bibliotheekinstelling, dienen bij hun eigen bibliotheek een IHOL-bibliotheekpas aan te vragen. Studenten/medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen materiaal lenen op basis van hun UM-pas.

Wij willen graag stimuleren dat onderzoekers gebruik maken van de meer dan 700 archiefbestanden van het SHCL. Het zijn echter particuliere archieven van betrekkelijk recente datum. In het archiefwezen is het heel gebruikelijk dat archieven pas 50 of 75 jaar na overdracht openbaar worden. Dat willen wij vermijden, daarom vragen wij van de onderzoekers dat zij prudent omgaan met de informatie die zij uit onze archieven putten. De medewerkers van de studiezaal zullen u daarom vragen een verklaring van inzage te ondertekenen. Vergeet uw legitimatie niet!

 Via het menu aan de linkerkant van deze pagina krijgt u rechtstreeks toegang tot ons archievenoverzicht, onze bibliotheekcatalogus en onze collectie 'grijze literatuur'. Met grijze literatuur worden publicaties bedoeld die niet verkrijgbaar zijn via boekhandels en uitgevers, zoals brochures, jaarverslagen, nota's, pamfletten en scripties.

Tegen betaling kunt u een van onze medewerkers onderzoek laten doen in de collecties van het SHCL. Ook kunt u bij ons kopieën van archiefstukken en afdrukken van foto's bestellen. U vindt al onze tarieven in de tarievenlijst onder aan deze pagina. 

Raadpleeg ook ons bezoekersreglement.

Documenten