Wetenschappelijk onderzoek

Het SHCL doet onderzoek naar de geschiedenis van Limburg in samenhang met de omliggende regio's.

De positie van Limburg als grensregio staat daarbij centraal, enerzijds door historisch onderzoek te doen naar grensoverschrijdende contacten en wisselwerkingen, anderzijds door Limburgse ontwikkelingen zoveel mogelijk in vergelijkend perspectief te bestuderen. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk tot de 19e en 20e eeuw.

Het SHCL is gelieerd aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Het onderzoeksprogramma van het SHCL sluit aan bij de Europese oriëntatie van de faculteit. Daarnaast werkt het SHCL veel samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen in de buurlanden België en Duitsland, met name in Aken, Leuven, Brussel en Luik.

Het SHCL is aangesloten bij de interuniversitaire onderzoeksschool voor sociale en economische geschiedenis in Nederland en Vlaanderen, het N.W. Posthumus Instituut.