Organisatie

Het SHCL is een particuliere stichting, maar ontvangt structureel subsidie van de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Daarnaast heeft het Centrum inkomsten uit eigen vermogen, opdrachten, projectsubsidies en donaties.

Het aantal personeelsleden bedraagt op dit moment 18 (10,9 fte), verdeeld over de afdelingen Collecties, Onderzoek en Publiek. Daarnaast zijn nog enkele vrijwilligers en promovendi werkzaam bij het SHCL.

 

Het bestuur van het SHCL bestaat momenteel uit zeven personen:

Prof. dr. H.F.P. (Harry) Hillen (Maastricht), voorzitter (2012), R.I.L (Ruud) Bollen MBA (Maastricht), penningmeester (2016), Dr. M.J. (Marianne) Nieuwenhuijze (Roermond), lid (2017), Drs. J.M.G. (Jos) Kievits (Maastricht), lid (2013), Mr. P.H.G.M. (Piet) Creemers (Maasbree), lid (2014), Prof. dr. Ernst Homburg, Dr. A.P. (Pien) Versteegh (Nijmegen).

 

Bestuur en directie worden bijgestaan door een Raad van Advies bestaande uit deskundigen op het gebied van de Limburgse geschiedenis en betrokken personen uit het Limburgse maatschappelijk leven. De raad van advies is als volgt samengesteld (per 31 december 2019):

Ere-lid en voorzitter: Mr. H.J.J.M. (Hein) van der Bruggen (Roermond), 1987, Dr. E.H.M. (Eduard) Dormans (Valkenburg), 2016, Prof. dr. Rein de Wilde (Maastricht), 2016, Prof. dr. H.C.G. (Huub) Spoormans (Maastricht), 2017, B.J.F.M. (Nardie) Berden-Van Lier MMO (Roermond) 2017.

De leden van bestuur en raad van advies ontvangen geen vergoeding.

 

Documenten