Organisatie

Het SHCL is een particuliere stichting, maar ontvangt structureel subsidie van de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Daarnaast heeft het Centrum inkomsten uit eigen vermogen, opdrachten, projectsubsidies en donaties.

Het aantal personeelsleden bedraagt op dit moment 18 (10,9 fte), verdeeld over vier afdelingen. Daarnaast zijn nog drie vrijwilligers en enkele werkstudenten werkzaam voor het SHCL.

Het bestuur van het SHCL bestaat uit vijf personen:

Prof. dr. H.F.P. Hillen (Maastricht), voorzitter (2012), Drs. R. Bollen (Maastricht), penningmeester (2016), Mw. Dr. M.J. Nieuwenhuijze (Roermond), lid (2017), Drs. J. Kievits (Maastricht), lid (2013), Mr. P.H.G.M. Creemers (Maasbree), lid (2014).

Bestuur en directie worden bijgestaan door een raad van advies bestaande uit negen deskundigen op het gebied van de Limburgse geschiedenis en betrokken personen uit het Limburgse maatschappelijk leven. De raad van advies is als volgt samengesteld (per 31 dec. 2016):

Ere-lid: Dr. G.C.P. Linssen (Roermond), 1973, Ere-lid en voorzitter: Mr. H.J.J.M. van der Bruggen (Roermond), 1987, Dr. R. Dormans (Valkenburg), 2016, Prof. dr. T.L.M. van Engelen (Cuijk), 2008, John Gilbert MA (Bunde), 2008, Drs. R.L.T. van Loo (Eys), 2006, Drs. C.J.J.S. Majoor ( Meerssen), 2008, Prof. dr. L.H.M. Wessels (Heerlen), 2006, Dr. R. de Wilde (Maastricht), 2016.

De leden van bestuur en raad van advies ontvangen geen vergoeding.

Documenten