Nieuws - 01 maart 2013

Zuivelfabrieken in Limburg

Bij de oprichting van de Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) in 2002, werd voor de eerste activiteiten van de werkgroep een viertal onderwerpen vastgesteld.

Dat resulteerde in 2003 in een eerste publicatie, getiteld: 'Stroop. Stroopstoken in Limburg van ambacht tot fabriek' (WIEL 1). Door omstandigheden liet de verschijning van een volgende studie, over de zuivelfabricage in Limburg en de overblijfselen daarvan, lang op zich wachten. In 2012 kon dit werk, dankzij steun van het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond, alsnog worden uitgebracht. 

Zuivelfabrieken in LimburgZuivelfabrieken in Limburg'Zuivel. Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg' (WIEL 2) werd geschreven door WIEL-lid Serge Langeweg, op basis van een omvangrijk manuscript van de hand van oud-directeur van het SHCL dr. J.F.R. Philips. Het boek biedt een fraai historisch overzicht van de zuivelindustrie, de mechanisering en bedrijfsconcentraties, die over een periode van ruim honderd jaar hebben geleid tot het vrijwel verdwijnen van deze bedrijfstak in onze provincie.

'Zuivel' is hier te koop en in de boekhandel. 

Zuivel. Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg, Serge Langeweg
ISBN 978 90 71538 08 7
geïllustreerd, 96 pagina's
prijs:  € 18,00