Nieuws - 26 januari 2017

Vrijdag 3 februari beperkt open

In verband met de internationale conferentie 'Perkament, papier en pixels' die op 2 en 3 februari bij onze collega's van het RHCL plaatsvindt, is de studiezaal op vrijdag 3 februari vanaf 13.00 uur voor het publiek gesloten.

De studiezaal van het HCL bevindt zich in de voormalige Minderbroederskapel aan de Maastrichtse Sint Pieterstraat. Op donderdag 2 februari en vrijdag 3 februari vindt bij het RHCL de conferentie 'Perkament, papier en pixels: Middeleeuws schrift en moderne technologie' plaats. De conferentie heeft een internationaal karakter en is volledig Engelstalig.

De conferentie wordt georganiseerd door SSNM (Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen), in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het RHCL en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies te Gent.

 Het doel van de conferentie is om verhoudingen en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken tussen de Middeleeuwse wetenschappen en digitale wetenschappen. Sleutelvragen zijn: In welke opzichten houden traditionele (analoge) methoden verband met nieuwe (digitale) tools? Zal digitale analyse in de toekomst centraal staan bij praktisch onderzoek? Welke kwesties en digitale projecten zijn succesvol, en welke lijken minder vruchten af te werpen? Hoe kunnen we de duurzaamheid van onze digitale tools garanderen? Voor meer informatie zie de website van het RHCL.