Nieuws - 25 februari 2014

Vlaggen- en vaandelcollectie digitaal toegankelijk

Sinds de jaren 1950 heeft het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg een groot aantal vlaggen en vaandels van (voormalige) Limburgse vak- en standsorganisaties in beheer.

Vlaggen- en vaandelcollectieVlag van de R.K. Jonge Boeren uit Montfort, 1927. Van een bewust opgebouwde collectie is evenwel geen sprake; vrijwel alle vlaggen en vaandels zijn ‘bijproducten’ van overgedragen archieven. In de jaren 1990 is het SHCL begonnen met een inventarisatie van vakbondsvlaggen en -vaandels in Limburg, hetgeen indertijd veel aandacht kreeg in de regionale pers. Door al die aandacht besloten steeds meer organisaties hun oude vaandels te deponeren bij het SHCL.

In 2001 was de collectie vlaggen en vaandels van het SHCL uitgegroeid tot zo’n 170 stuks en omdat een deel in slechte staat verkeerde, werd besloten subsidie aan te vragen voor een omvangrijk conserveringsproject. Dankzij de steun van de Mondriaanstichting en tal van andere subsidiënten, kon hiermee in 2002 een begin worden gemaakt. De uitvoering kwam in handen van textielrestaurator Doortje Lucassen. Mevrouw Lucassen was eerder al bij de inventarisatie en het beheer van de collectie betrokken geweest en had inmiddels een schat aan informatie verzameld over de herkomst van de stukken, de makers en de opdrachtgevers.

Het project werd in 2005 afgerond. In totaal werden 90 vlaggen en vaandels in oude luister hersteld, gedocumenteerd en gefotografeerd. Het resultaat van al deze inspanningen kunt u nu zelf online bekijken in ons archievenoverzicht.

Voor directe toegang tot de vlaggen- en vaandelcollectie, klik hier
Voor toegang tot het LinkedIn-profiel van textielrestaurator Doortje Lucassen, klik hier