Nieuws - 10 april 2014

Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners

Het vertraagde premieboek 2013 is eindelijk klaar, maar het is een extra mooie uitgave geworden. Deze 670 bladzijden tellende en prachtig geïllustreerde stadsgeschiedenis van Roermond verschijnt als deel 12 in de grote serie van de Maaslandse Monografieën.

Bij de plek waar nu de Roer in de Maas uitstroomt, ontstond in de twaalfde eeuw een nederzetting die in het begin van de dertiende eeuw uitgroeide tot een stad. Deze werd hoofdstad van het Overkwartier, een van de vier delen waaruit het hertogdom Gelre bestond. Roermond werd een centrum van lakenhandel en maakte deel uit van het Hanzeverbond. Te beginnen met de grafelijke Munsterabdij vestigde zich een groot aantal kloosters in de stad. In de zestiende eeuw werd Roermond bisschopsstad en hoofdstad van het Spaans gebleven deel van Gelre. In de negentiende eeuw ontwikkelde de stad zich tot een vroeg centrum van industriële bedrijvigheid, tot een onderwijsstad en – met de ateliers van architect Cuypers – tot een centrum van kerkelijke kunst. In de twintigste eeuw slaagde de stad erin een aanzienlijk deel van haar monumentale karakter te behouden en tegelijkertijd een moderne vestigingsplaats voor industrie en handel te worden. Deze integrale stadsgeschiedenis van Roermond beschrijft de wisselwerking tussen de plek en de mensen die er leefden: een biografie van een stad en haar bewoners.

Donateurs van het SHCL en overige abonnees op de reeks, krijgen het boek gratis thuisgestuurd.

Peter Nissen m.m.v. Hein van der Bruggen, Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners
Maaslandse Monografieën, grote serie dl. 12 (premieboek 2013)
670 pag., geïllustreerd (kleur en zwart/wit)
Verschijnt op 28 april 2014
Te koop in de boekhandel en in onze webwinkel
Prijs: € 35,00