Nieuws - 10 november 2010

Presentatie Jaarboek 2010 op 28 november in AINSI

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor de presentatie van het 55e Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, op zondag 28 november 2010 om 15.00 uur in cultuurcentrum AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 (naast de ENCI) te Maastricht.

De presentatie van het Jaarboek 2010 zal geheel in het teken staan van twee artikelen geschreven door studenten van de Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht, over de strijd tussen cementproducent ENCI en milieu- en bewonersgroepen in Maastricht en op het Plateau van Margraten. Het onderzoeksproject waaraan de twee studenten deelnamen, 'De strijd om de Sint-Pietersberg', werd georganiseerd door de docenten Ernst Homburg en Pieter Caljé van de UM. Zowel professor Homburg als de twee auteurs, Melissa Absil en Thomas Rode, zullen het onderzoek en hun bevindingen komen toelichten. 

Programma

  • 15.00 - 15.30 Ontvangst met koffie en thee
  • 15.30 - 16.00 Presentatie van het project en de artikelen door professor Ernst Homburg, Melissa Absil en Thomas Rode
  • 16.00 - 16.20 Overhandiging van de eerste exemplaren van het jaarboek aan: de heer Martin Poesen, historicus en voormalig Hoofd Corporate Communicatie ENCI/Heidelberg Cement Group, en aan de heer Jef Gorissen, fruiteler te 't Rooth, actief tegen de afgraving van het Plateau van Margraten
  • 16.20 - 16.30 Overdracht van het archief van Jef Gorissen betreffende de acties tegen de afgraving van het Plateau van Margraten
  • 16.30 Receptie

Exemplaren van het Jaarboek 2010 zijn ter plekke te koop voor € 25,00. Donateurs van het SHCL krijgen het boek gratis thuisgestuurd.

In verband met de voorbreidingen van de presentatiemiddag stellen wij aanmelding vooraf op prijs. Per e-mail: info-shcl@maastrichtuniversity.nl, of telefonisch: 043-3284191.