Nieuws - 05 december 2011

Premieboek 2011 verschijnt op 15 december 2011

Mijnbouw en arbeidsmarkt in Limburg - Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965, door Serge Langeweg.

Het centrale thema van dit boek is de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in de periode 1900-1965. Serge Langeweg beschrijft door welke overwegingen de mijndirecties zich lieten leiden bij de werving, selectie en binding van het personeel aan het bedrijf. Ook laat hij zien welke gevolgen dit beleid had voor de samenstelling van de mijnwerkerspopulatie op korte en langere termijn.

Mijnwerkerszonen uit de eigen streek, overige Limburgers, overige Nederlanders en buitenlanders - dat was in het algemeen de volgorde die bij het aantrekken van personeel in acht werd genomen. Bij gedwongen ontslagen was de volgorde precies omgekeerd. Terwijl in onze buurlanden de kolenindustrie afhankelijk was van de massale inzet van Oost- en Zuid-Europese gastarbeiders, slaagden de Limburgse mijndirecties uiteindelijk in hun opzet om de personeelsbezetting op te bouwen uit hoofdzakelijk 'eigen volk'. Kwam dat door de uitgekiende strategieën van de mijndirecties of doordat de omstandigheden meezaten? 

Serge Langeweg is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Continium Discovery Center te Kerkrade. Dit boek is de onverkorte uitgave van het proefschrift, waarop hij op 15 december a.s. hoopt te promoveren bij Prof. Ad Knotter (SHCL/Universiteit Maastricht). 

Maaslandse Monografieën deel 75, ca. 360 pag., geïllustreerd (deels in kleur). Het boek verschijnt op 15 december a.s., en is vanaf die datum te koop in de boekhandel en in onze webwinkel. Prijs: € 30,00. Donateurs van het SHCL en overige abonnees op de reeks krijgen het boek gratis thuisgestuurd.