Nieuws - 13 september 2011

Premieboek 2010 verschijnt op 7 oktober 2011

Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1550) door Hans van Hall.

Was Eijsden in de uiterste zuidwesthoek van de Nederlandse provincie Limburg een stad, een dorp of geen van beide? Dat is de vraag die centraal staat in deze rechtshistorische studie naar de ontwikkeling van Eijsden in de periode 1300-1550. Op basis van rechtsregels en rechtspraktijk, in combinatie met ruimtelijke, demografische en sociaaleconomische aspecten, concludeert de auteur dat Eijsden als een stadje – een Minderstadt – kan worden beschouwd.

Eijsden is exemplarisch voor tal van stadjes die in de Late Middeleeuwen door diverse landsheren zijn gesticht in het politiek fel betwiste gebied aan weerskanten van de Maas. Zo verleende de prinsbisschop van Luik privileges aan Eijsden die ontleend zijn aan het stadsrecht van Luik. Het zogenaamde Vrijheidsboek legt hiervan getuigenis af. Een tekstkritische en geannoteerde editie van het Eijsdense Vrijheidsboek is daarom als losse bijlage in deze studie opgenomen.

Hans van Hall is als archivaris verbonden aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Dit boek is de onverkorte uitgave van het proefschrift, waarop hij op 7 oktober a.s. hoopt te promoveren bij Prof. Louis Berkvens (Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht).

Maaslandse Monografie deel 74, ca. 480 blz. + brochure, gebonden, geïllustreerd (deels in kleur). Het boek verschijnt op 7 oktober 2011 bij Uitgeverij Verloren en is te koop in de boekhandel en via onze webwinkel. Prijs: € 39,00.

Donateurs van het SHCL en overige abonnees op de serie krijgen het boek gratis thuis bezorgd.