Nieuws - 17 oktober 2016

'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...'

Onlangs verscheen het 80e deel in de serie Maaslandse Monografieën getiteld: "'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...' Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940', geschreven door Maurice Heemels.

Het boek gaat over de Roermondse begraafcultuur tussen 1870 en 1940. Centraal staat de begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, waar in deze periode alle Roermondenaren hun laatste rustplaats vonden. De begraafplaats wordt onderzocht vanuit een sociaalhistorisch, cultureel-religieus en kunsthistorisch perspectief. Negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse begraafplaatsen worden wel getypeerd als ‘spiegel’ van de samenleving. Als ‘microkosmos’ van de levende stad zou via hen het beeld van de stad uit het verleden kunnen worden opgeroepen. Maurice Heemels toont aan dat dit voor de Roermondse ‘necropool’ geldt. De sociale verschillen in de stad kwamen scherp tot uiting in de klassenindeling op de begraafplaats, in de begrafenisrituelen, en in de monumentale grafcultuur. Aan de uitspraak van Jacobus Craandijk dat op de begraafplaats ‘allen gelijk worden’, mag dus hooguit een symbolische betekenis worden toegekend.

'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...'
Begraafcultuur in Roermond in Roermond, 1870-1940
Maurice Heemels
 
ISBN 978 90 8704 596 8
Gebonden, 196 pagina's
17 x 24 cm
Geïllustreerd in kleur en zw/w
€ 25,00
 
Maaslandse Monografieën 80 (Extra uitgave, geen premieboek)
Uitgeverij Verloren, Hilversum