Nieuws - 22 juli 2016

Ontdek de geschiedenis van Meerssen

In opdracht van het gemeentebestuur van Meerssen schreef historicus Frank Hovens een nieuw boek over de boeiende geschiedenis van die gemeente. Bij voldoende belangstelling - voorintekening is vereist - zal het in het voorjaar van 2017 verschijnen.

Ruim twintig jaar na het verschijnen van het boek Meerssen, impressies uit het rijke verleden van een jonge gemeente vatte het gemeentebestuur van Meerssen het plan op een nieuw overzichtswerk te laten maken van de geschiedenis van deze in 1982 uit de gemeenten Bunde, Geulle, Meerssen en Ulestraten geformeerde fusiegemeente. Historicus Frank Hovens kreeg de opdracht om nieuw onderzoek te doen en het boek te schrijven. Het wordt een rijk geïllustreerd boekwerk van zo'n 500 pagina's, met als titel: In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek. De loop van de geschiedenis in de gemeente Meerssen.

In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek presenteert op een toegankelijke wijze de actuele historische kennis over Meerssen. Zowel de geïnteresseerde 'leek' als de belangstellende met een ruimere historische kennis, zal er het nodige van zijn gading in kunnen vinden. Tegelijk plaatst het boek de geschiedenis van Meerssen in een brede context, waardoor het zeker niet alleen interessant is voor de inwoners van de gemeente Meerssen.

Heeft u belangstelling? Maak dit dan kenbaar door het intekenformulier in te vullen. De prijs bedraagt € 39,50. Bij voldoende belangstelling (minimaal 500 intekenaren) gaat het boek in druk. Voorintekenen is mogelijk tot 1 november 2016. Over het wel of niet realiseren van het boek ontvangt u nader bericht. U kunt de folder met het intekenformulier ook downloaden op www.meerssen.nl.

Documenten