Nieuws - 22 juni 2020

Ons jaarboek 2019 is uit!

Traditiegetrouw slaan de bijdragen bruggen tussen verleden en heden, tussen gevestigde onderzoekers en jong talent, en tussen Limburg en zijn wijdere omgeving.

In het jaarboek 2019 wordt terug gekeken op de betekenis van twee prominente figuren uit het verleden van het SHCL, die ons in 2019 ontvallen zijn: oud-directeur prof.dr. J.C.G.M. Jansen en oud-bestuursvoorzitter dr. G.C.P. Linssen. In het jaarboek staan bijdragen over de uit Kerkrade afkomstige socioloog Harry Hoefnagels SJ, wielrennen in Limburg , de arbeiders van de Sphinx en de jaargetijden van het Limburgse leven. De redactie is blij met de bijdragen van jonge historici van de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht die artikelen schreven over Limburgse lotelingen respectievelijk de metaalindustrie in Tegelen. Het fotokatern gaat over boomtown Heerlen in de jaren 1910-1920.

 

In het jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg worden wetenschappelijke artikelen opgenomen over de geschiedenis van Limburg in samenhang met de omliggende gebieden in België en Duitsland. De positie van Limburg als grensregio staat daarbij centraal. Er is vooral aandacht voor sociaaleconomische en sociaalculturele ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw, maar uitstapjes naar eerdere perioden komen ook voor.

 

Het Jaarboek 2019 kost € 19,95 en is verkrijgbaar onze webwinkel.