Nieuws - 12 april 2011

Nieuwe Uitgave: Onder de rook van de mijn

Onder de rook van de mijn - Het leven van de mijnwerker in Zuid-Limburg.

'Onder de rook van de mijn. Het leven van de mijnwerker in Zuid-Limburg', is een prachtig en rijk geïllustreerd boekwerk over de geschiedenis van de mijnbouw in Zuid-Limburg.

Nog niet zo lang geleden togen in de Limburgse mijnstreek elke dag duizenden koempels naar een van de twaalf mijnen. Honderden meters onder de grond dolven zij - bij hoge temperaturen - het 'zwarte goud'. Hun leven werd geregeld door de luide roep van de stoomfluit, die de wisseling van de 'sjiech' aangaf. Het leven van 'koempel Sjeng' stond geheel in het teken van de mijn. Hij had als jongeling de Ondergrondse Vakschool gevolgd. Nadat hij trouwde, woonde hij in de mijnkolonie dicht bij de mijn en blies hij zijn partijtje mee in de  fanfare van de mijn. De Limburgse mijnwerker leefde letterlijk en figuurlijk onder de rook van de mijn.

De Mijnen zijn dicht, de laatste mijnwerkers zijn oud, hun erfenis blijft. Lees erover in 'Onder de rook van de mijn'.

In twaalf hoofdstukken worden alle aspecten van het mijnwerkersbestaan behandeld, van de vakopleiding en de dagelijkse praktijk onder de grond tot het leven in de kolonies, de vrijetijdsbesteding en de kolenhandel. Vele feiten en wetenswaardigheden worden de lezer voorgeschoteld. Het boek is uitermate rijk geïllustreerd en een feest van herkenning voor iedereen die een verleden heeft in de mijnbouw of iemand kent die in de mijnen heeft gewerkt. In totaal zijn in het boek zo'n 800 illustraties opgenomen.

'Onder de rook van de mijn' is een bewerkte uitgave van het eerder verschenen verzamelwerk 'Weet je nog, koempel?'

Boekinformatie
ISBN: 978 90 400 7782 1
Prijs: € 29,95
Illustraties: ca. 800 in kleur & zwart/ wit
Omvang: 240 pag. 24 x 31,5 cm
Editie: gebonden

Verkoopinformatie
Het boek 'Onder de rook van de mijn' is verkrijgbaar in de boekhandel. U kunt het ook bestellen in onze webwinkel, of bij Uitgeverij Waanders: www.waanders.nl, bol.com en bij alle bekende boekensites.