Nieuws - 19 maart 2015

Nieuw expertisecentrum op gebied van kunst en cultuur in Maastricht: MACCH

Op zondag 22 maart lanceert de Universiteit Maastricht het 'Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage' (MACCH). In dit nieuwe centrum wordt alle expertise op het gebied van kunst en erfgoed samen gebracht. Behalve vier faculteiten van de UM zijn ook het Restauratie Atelier Limburg en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg als partners bij het MACCH betrokken.

Ontwerptekening voor een glas-in-loodraam uit het glazeniersatelier van Joep Nicolas, Collectie SHCL Deze bundeling van expertise is belangrijk omdat de vraagstukken rond gebruik en bescherming van kunst en erfgoed steeds complexer worden en niet vanuit één enkel perspectief beantwoord kunnen worden, dit vraagt zowel juridische, economische, filosofische en (cultuur)historische expertise. Actuele en uiteenlopende thema’s als de explosieve groei van de kunstmarkt, restitutiecasussen, de toenemende leegstand en herbestemming van kerkelijk en industrieel erfgoed, maar ook de nieuwe doelen die de cultuursector vanuit de overheid krijgt opgelegd, vragen om deze samenwerking.

De bundeling van deze kennis onder een dak is uniek in Nederland. MACCH is een netwerkorganisatie, behalve vier faculteiten van de universiteit zijn ook Stichting Restauratie Atelier Limburg en het Sociaal Historisch Centrum Limburg partners in het project. Daarnaast werkt het MACCH samen met tal van musea, universiteiten en partners in binnen- en buitenland. Door de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprojecten en onderwijs wil het centrum bruggen bouwen tussen academisch onderzoek, maatschappelijke partners, culturele instellingen, overheden en bedrijven.

Ga voor meer informatie over MACCH, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage naar: www.maastrichtuniversity.nl/macch