Nieuws - 02 april 2014

Nieuw boek over de Luikse kolenindustrie verschenen

Drie jaar na de publicatie van het proefschrift 'Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg' van Serge Langeweg (Maaslandse Monografieën 75), is er nu een vergelijkbare studie over de Luikse kolenindustrie. 'Het tekort. Studies over de arbeidsmarkt in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974', is geschreven door de Vlaamse historica Leen Roels.

Het centrale thema van dit boek is het structurele tekort aan mijnwerkers in de Luikse kolenindustrie. In de meeste mijnbekkens in West-Europa was het moeilijk voldoende arbeiders te vinden en deze langdurig aan de mijn te binden. Men maakte dan ook overal gebruik van arbeidsmigranten. In het Luikse bekken echter werd het arbeidstekort na de Tweede Wereldoorlog zo acuut dat er een extreem groot beroep moest worden gedaan op buitenlandse arbeidskrachten.

Leen Roels gaat in op de strategieën die door de mijnwerkgevers werden aangewend om voldoende arbeidskrachten te vinden. De oorzaken en pogingen tot oplossing van het arbeidstekort worden besproken in vijf deelstudies waarin verschillende groepen op de arbeidsmarkt aan bod komen: behalve lokale mijnwerkers betreft dit vrouwen, migranten, pendelaars, grensarbeiders en, gedurende en na de Tweede Wereldoorlog, ook krijgsgevangenen en displaced persons.

Leen Roels (1981) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Gent en Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen. Zij is als inhoudelijk coördinator verbonden aan de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed in de Mijnstreek van Belgisch-Limburg. Het onderzoek werd verricht aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Dit boek is de onverkorte uitgave van het proefschrift waarop mw. Roels op 3 april 2014 promoveert bij Prof. dr. Ad Knotter.

Maaslandse Monografieën deel 77 (extra-uitgave, géén premieboek!)
280 pag., geïllustreerd (deels in kleur)
Verschijnt op 4 april 2014
Te koop in de boekhandel en in onze webwinkel
Prijs: € 28,00