Nieuws - 02 oktober 2018

Mijnwerkersdag 16 oktober 2018

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en het Regionaal Historisch Centrum Limburg organiseren op 16 oktober van 10:00 tot 16:00 een Mijnwerkersdag met filmvoorstellingen en enkele (korte) lezingen. Ook zullen oud-mijnwerkers in de gelegenheid worden gesteld hun eigen personeelskaarten in te zien. Deze dag zal plaatsvinden in de studiezaal van het HCL, ook wel bekend als de Oude Minderbroederskerk aan de Sint Pieterstraat in Maastricht.

 

Ontsluiting mijnarchieven
Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg ontving onlangs het archief van het AZL, de uitvoerder van de pensioenen van de mijnfondsen AMF en BFM. Dit archief bestaat uit 60 meter aan kaarten met alle personeelsgegevens van de Oranje-Nassaumijnen, de Domaniale Mijnmaatschappij, Laura en Vereeniging en de Willem-Sophia. Al deze informatie sluit mooi aan op de archieven van de Oranje-Nassaumijnen en de Domaniale Mijnmaatschappij die het RHCL al jaren in huis heeft.
 
Particuliere mijnen 
Enkel de personeelskaarten van mijnwerkers uit de particuliere mijnen kunnen op de Mijnwerkersdag worden ingezien. De gegevens van mijnwerkers die in één van de staatsmijnen (Wilhelmina, Hendrik, Emma, Maurits) gewerkt hebben, zijn op deze dag helaas niet raadpleegbaar.
 
Legitimatie
Aangezien het hier persoonsgegevens betreft, mogen de personeelskaarten enkel worden ingezien door de betrokken mijnwerkers zelf, of hun nabestaanden. Het is daarom belangrijk dat er ofwel een geldig legitimatiebewijs overlegd kan worden, ofwel dat de nabestaanden kunnen aantonen dat de mijnwerker in kwestie is overleden en dat zij in direct familieverband staan. Vaak volstaat een bidprentje, maar u mag ook uw trouwboekje meenemen, omdat vader en moeder daarop ook vermeld staan.
 
Vragen?
Het programma van de Mijnwerkersdag vindt u onder aan deze pagina. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het SHCL door te mailen naar info-shcl@maastrichtuniversity.nl, of te bellen naar 043-3284191.
 
Studiezaal gesloten
In verband met deze Mijnwerkersdag is de studiezaal van het HCL voor ander archiefonderzoek op dinsdag 16 oktober gesloten.

 

 

 

Documenten