Nieuws - 27 oktober 2011

LLTB-archief voor het nageslacht bewaard

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond komt naar het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg: één van de belangrijkste particuliere archieven uit de twintigste eeuw blijft behouden!

Jarenlang is er voor geijverd het archief van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) voor historisch onderzoek veilig te stellen. Sinds zijn oprichting in 1901 heeft de LLTB een sturende, adviserende en begeleidende rol gespeeld in de ontwikkeling van de landbouw in Limburg. In de praktijk betekende dit dat de bond vanuit zijn expertise enorm veel invloed en gezag had in Limburg. Het archief van de LLTB is daarom van groot belang voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in de geschiedenis van Limburg in de twintigste eeuw. De LLTB zelf is zich zeer bewust van dit belang, zo ook de Provincie Limburg. Samen hebben zij de middelen op tafel gelegd om het LLTB-archief op een professionele manier te ontsluiten en toegankelijk te maken. Die opdracht werd onlangs gegund aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL).

Al van oudsher bestaan er contacten tussen de LLTB en het SHCL, dat belangrijke studies over de geschiedenis van de landbouw in Limburg verzorgde. Nu mag het SHCL zich opmaken voor een nieuwe grote klus. Nog voor het einde van dit jaar komt het meer dan 200 meter grote archief naar Maastricht. Over enkele jaren zal het archief van de LLTB, één van de belangrijkste particuliere archieven voor de geschiedenis van de twintigste eeuw in Limburg, geraadpleegd kunnen worden in het Historisch Centrum Limburg aan de Sint Pieterstraat. Met dank aan de LLTB en de Provincie Limburg.