Nieuws - 08 november 2017

Lezing Ad Knotter over kinderarbeid bij Regout

Op zondag 26 november a.s. geeft Ad Knotter, directeur van het SHCL en bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Maastricht, in het Centre Céramique een lezing over kinderarbeid, getiteld: 'Vroege industrialisatie en kinderarbeid, of: hoe uitzonderlijk was de Maastrichtse aardewerkindustrie?'

De lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling 'Verloren Jeugd', over de arbeidsomstandigheden en kinderarbeid in de Maastrichtse glas- en aardewerkindustrie. Deze tentoonstelling is nog tot 15 april 2018 te zien in het Centre Céramique.

De familie Regout werd en wordt verweten, dat zij, ook lang na de invoering van de Kinderwet van 1874, kinderen liet werken in haar fabrieken. Daarmee werd de kinderarbeid bij Regout een symbool in de strijd tegen de kinderarbeid in Nederland in het algemeen. Ad Knotter gaat dieper in op deze kwestie. Hoe was het gesteld met de kinderarbeid in Nederland en elders in die tijd? Welke rol speelde kinderarbeid in de industrialisatie in Engeland en Nederland? Hoe kwam dat de Regoutfabrieken deze symboolfunctie verwierven?

De lezing begint om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur
Aanmelden via klantenservice@maastricht.nl of 043- 350 5600.
 
Centre Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
 
Prijs: € 5,00
Leden-prijs: € 4,00 (Korting alleen in voorverkoop)