Nieuws - 14 mei 2018

Ledenbestand NKMB offline

In verband met de bescherming van de privacy van nog levende personen, is de database met het ledenbestand van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond offline gehaald.

Vanwege de op handen zijnde invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet, heeft het SHCL haar collecties tegen het licht gehouden. Daarbij is gebleken dat het via deze website te raadplegen ledenbestand van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkers Bond, niet voldeed aan de nieuwe regelgeving. In dit bestand worden de persoonsgegevens vermeld van alle mijnwerkers die in de periode 1952-1975 lid waren van deze bond, waaronder geslacht, religie en politieke oriëntatie. Aangezien de kans groot is dat veel van die personen nog in leven zijn, is besloten het bestand niet langer online aan te bieden.

Uiteraard blijft het SHCL de gegevens bewaren. Iedereen die zijn persoonlijke gegevens of die van een familielid wil inzien, en mensen die het bestand willen gebruiken voor historisch onderzoek, worden verzocht contact met ons opnemen.