Nieuws - 07 januari 2015

Jaarboek 2014 verschenen

Zoals gebruikelijk is vlak voor de feestdagen het nieuwe Jaarboek van het SHCL ten doop gehouden. Het Jaarboek 2014 is te koop in onze webwinkel; donateurs van het SHCL krijgen het gratis thuisgestuurd.

De focus van het boek ligt uiteraard op de geschiedenis van Limburg, maar er worden - net als in de vorige jaarboeken - uitstapjes gemaakt naar de omringende regio's in België en Duitsland. Ed Buijsman en Alexis Zimmer schreven elk een artikel over de industriële luchtvervuiling in het Maasdal bij Luik, en de hoge prijs die daarvoor in de jaren 1930 betaald werd. Eduard Dormans voert ons mee naar de achttiende eeuw in een artikel over de centralisatie van de belastingheffing in de Oostenrijkse Nederlanden. Karen Arijs legt in haar bijdrage uit waarom er in de jaren 1920 en 1930 in Hasselt en Maastricht twee standbeelden werden opgericht voor Hendrik van Veldeke. Joeri Januarius schreef een artikel over het consumptiegedrag van mijnwerkers in Belgisch-Limburg in de jaren 1950. Ad Knotter richt de focus op de ontwikkeling van de grensarbeid van de Limburgse mijnwerkers tussen 1900 en 1973. In het laatste artikel concentreert Willibrord Rutten zich op de belevenissen van een enkele mijnwerker, Laurens Cordewener, die de beginjaren van de Limburgse mijnbouw meemaakte. Het Jaarboek 2014 wordt afgesloten met een fotokatern over de LLTB.

Het Jaarboek 2014 van het SHCL is te koop in onze webwinkel, prijs: € 25,00. Bestellen kan ook per e-mail: info@maastrichtuniversity.nl of telefonisch: 043-3284191.