Nieuws - 17 december 2012

Jaarboek 2012 verschenen

Een maand later dan u van ons gewend bent, is onlangs het nieuwe Jaarboek van het SHCL ten doop gehouden. Het is opnieuw een aantrekkelijk en gevarieerd boek geworden, met bijdragen van historisch onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Jaarboek 2012Jaarboek 2012De focus van het boek ligt uiteraard op de geschiedenis van Limburg, maar er worden ook uitstapjes gemaakt naar de omringende regio's in België en Duitsland. Het Jaarboek 2012 opent met een artikel van SHCL-directeur Ad Knotter waarin hij betoogt dat het Limburgse separatisme rond het midden van de negentiende eeuw niet zozeer een uiting was van regionaal chauvinisme, maar deel uitmaakte van een bredere liberale beweging die in 1848 in heel Europa doorbrak. In het volgende artikel beschrijft Bart Delbroek de moeizame economische ontwikkeling van Belgisch-Limburg in de negentiende eeuw.

Thijs van Vugt stelt ons vervolgens voor aan twee Maastrichtse families van 'pottemennekes' uit het Boschstraatkwartier, die hij vijf generaties lang volgt. Hij stelde zich de vraag of deze mensen inderdaad, zoals lang werd verondersteld, veroordeelt waren tot een leven dat zich vrijwel exclusief afspeelde tussen de Sphinxfabrieken en de grenzen van hun wijkje.

En hoe was het gesteld met de liefde in Limburg? Op die vraag zochten Peter Ekamper en Frans van Poppel een antwoord in hun artikel over de reikwijdte van de geografische horizon van Limburgers die in de negentiende en vroege twintigste eeuw op zoek waren naar een huwelijkspartner. In het daarop volgende artikel neemt Eva-Maria Roelevink ons mee naar de Sophia-Jacoba steenkolenmijn in Hückelhoven. Roelevink onderzocht de motieven achter de aankoop van dit Duitse mijnbedrijf door de Nederlandse familie Fentener van Vlissingen. Ook in de bijdrage van Rüdiger Haude ligt de focus op de Nederlands-Duitse grensstreek. Hij onderzocht de Limburgse houding in het debat over de annexatie van Duits grondgebied als compensatie voor de geleden schade in de Tweede Wereldoorlog.

Het laatste artikel is van de hand van Joeri Januarius. Hij maakte een analyse van de manier waarop de werkers in de steenkolenmijnbedrijven in de beide Limburgen in gedenkboeken worden geportretteerd. Het Jaarboek 2012 besluit met een fotokatern dat is gewijd aan de organisatie van plattelandsvrouwen ZijActief Limburg, de vroegere Boerinnenbond.

Het Jaarboek 2012 is te koop in onze webwinkel, prijs: € 25,00. Bestellen kan ook per e-mail: info-shcl@maastrichtuniversity.nl of telefonisch: 043-3284191.