Nieuws - 07 december 2009

Jaarboek 2009 van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg verschenen

Op 1 december 2009 is het 54e deel van de Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg van de persen gerold.

In dit jaarboek publiceren wij de bijdragen aan het symposium “Bevolkingsdaling in heden en verleden”, dat het SHCL in samenwerking met de Stichting Maaslandse Monografieën organiseerde in oktober 2008. De bijdragen zijn van de hand van drs. Wim Derks (Universiteit Maastricht/Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid), prof. dr. Theo Engelen (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Willibrord Rutten (SHCL) en dr. Paul Brusse (Instituut voor Geschiedenis en Cultuur.

Verder bevat het nieuwe jaarboek drie artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Dr. Ben Gales (Rijksuniversiteit Groningen) schreef een biografie over mijnbouwkundig pionier Ego van der Elst (1826-1897). Als directeur van Domaniale Mijnen en daarna Inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen heeft hij mede de grondslag gelegd voor de latere opbloei van de Limburgse steenkolenmijnindustrie. Drs. Maurice Heemels (Fontys Hogeschool) doet verslag van een sociaal-historisch onderzoek naar de begravenen op de begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ te Roermond in de periode 1870-1940. Hij laat aan de hand van de begrafenispraktijk zien dat de begraafplaats een microkosmos was van de Roermondse maatschappij. Milena Mulders schreef een artikel over Sloveense migranten in de Limburgse mijnstreek. Het blijkt dat de lotgevallen van de Slovenen in Zuid-Limburg nauw verbonden waren met de bewogen geschiedenis van Slovenië in de internationale politieke arena. Eerder publiceerde zij over dit onderwerp het boek Met de buik het brood achterna. Mijn Sloveense geschiedenis, verschenen bij Uitgeverij Aksant.

Het jaarboek wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een fotokatern, dit keer over Limburgse brikkenbakkers in Duitsland. Het werd samengesteld door Ad Knotter met medewerking van Ulrike Krüner, die de foto’s verzamelde in het kader van het grensoverschrijdende Interregproject ‘Mensen en kerken in dialoog over tijden en grenzen heen’.

Het Jaarboek 2009 is verkrijgbaar via het bestelformulier op deze website, telefonisch via 043-3284191, of aan de balie van het HCL, Pieterstraat 7 te Maastricht.
Prijs: € 25,00 (Donateurs krijgen het boek gratis thuisgestuurd).