Nieuws - 26 juni 2017

Het SHCL zoekt een nieuwe directeur/hoogleraar

Het bestuur van de Stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht zijn op zoek naar een Directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) / Bijzonder hoogleraar in de vergelijkende regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Limburg en aangrenzende regio’s bij de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, capaciteitsgroep Geschiedenis, Universiteit Maastricht, 1.00 fte.

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting SHCL geeft de directeur-hoogleraar leiding aan circa 20 medewerkers (11 fte) werkzaam in de onderzoek-, archief- en bibliotheekafdelingen van het SHCL. Hij/zij geeft richting aan het onderzoek- en collectiebeleid en legt daarbij als bijzonder hoogleraar in de 'Vergelijkende regionale geschiedenis in het bijzonder die van Limburg en aangrenzende regio's verbindingen met het onderzoek en het onderwijs aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS) van de Universiteit Maastricht (UM).

De kandidaat heeft zich bewezen als onderzoeker en leidinggevende. Hij/zij heeft een sterk profiel als onderzoeker, geniet binnen het vakgebied erkenning als zodanig, beschikt over een relevant internationaal netwerk en staat open voor interdisciplinaire benaderingen.

De te benoemen kandidaat krijgt een belangrijke bestuurlijke taak als directeur van het SHCL. Organisatorische en leidinggevende capaciteiten zijn daarvoor essentieel. Hij/zij moet zich opstellen als een coach en leider, maar ook als een teamspeler.

Aanvangsdatum: Bij voorkeur 1 juni 2018 (of zo snel mogelijk hierna).

Voor de volledige advertentietekst: zie het document onder aan deze pagina.
Zie ook: de functiebeschrijving van de directeur  van het SHCL en het structuurrapport van het bijzonder hoogleraarschap.

 

Documenten