Nieuws - 01 mei 2020

Europese prijs voor Joep Leerssen

ALLEA kent de Madame de Staël prijs 2020 toe

We feliciteren Joep Leerssen, bijzonder hoogleraar 'Limburg en Europa' namens het SHCL, die  de Madame de Staël prijs 2020 heeft gekregen. De prijs wordt jaarlijks toegekend door ALLEA, de Europese Federatie van Academies van Wetenschap, aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage aan de Europese cultuur heeft geleverd.

De voorzitter van de jury van de Madame de Staël-prijs, Antonio Loprieno, verklaarde: “Joep Leerssen is een van ‘s werelds meest opmerkelijke figuren in de kritische analyse van etnische en culturele stereotypering en in de vergelijkende geschiedenis van het Europese nationalisme. […] We zijn verheugd de Madame de Staëlprijs 2020 toe te kennen aan zo’n gerenommeerde geleerde en hulde te brengen aan het opmerkelijke wetenschappelijke opus van professor Leerssen.”

Voor meer info zie https://allea.org/allea-awards-its-2020-madame-de-stael-prize-to-cultural-historian-joep-leerssen/​.