Nieuws - 13 oktober 2017

Eerste Pelerin Lezing Medische Geschiedenis, Jaargang 5

Op 17 oktober 2017 gaat het vijfde seizoen van start van de Pelerin Lezingen Medische Geschiedenis. Op het programma staat een lezing van prof. dr. Catrien Santing (RUG), getiteld: 'Wondmannen en ziektevrouwen. Instrumenten voor een premoderne pathologie'.

De Middeleeuwen hebben in de geschiedenis van de geneeskunde een slechte reputatie. Menigeen denkt bij die periode vooral aan aandoeningen als de pest en lepra, waartegen destijds inderdaad weinig viel te doen. De premoderne geneeskunde richtte zich vooral op het handhaven van de gezondheid. Niet voor niets was het meest populaire medische genre uit de Late Middeleeuwen het Regimen sanitatis, dat voorschriften voor een gezonde leefstijl leverde. Naast verstand van de naturalia (elementen, humoren en de bijbehorende lichaamsprocessen), de non-naturalia (een combinatie van fysiologische, psychologische en omgevingsfactoren die gezamenlijk de gezondheid bepaalden) wisten middeleeuwse doctoren, chirurgijns, en overigens ook behoorlijk wat leken, het nodige van de contra-naturalia of pathologische condities. In de geleerde handboeken worden de ziektes doorgaans van 'top tot teen' en dus per lichaamsonderdeel behandeld. Niet-universitair geschoolden ontwikkelden al snel hulpmiddelen om informatie over ziektes te kunnen onthouden. Zo kennen we de zogenaamde 'wondman', die chirurgijns onderwees in welk malheur zwaarden en pijlen konden resulteren. Zijn equivalent was de 'ziektevrouw', die vooral interne kwalen in kaart bracht en natuurlijk de voortplanting behandelde.

De lezing is voor iedereen vrij toegankelijk. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk. 

Tijdstip: 17.00-18.15
Locatie: Greepzaal in het Maastricht UMC+, niveau 4
 
Voor nadere informatie en het stellen van organisatorische vragen, kunt u mailen naar: pelerin-lezingen@maastrichtuniversity.nl 

Documenten