Nieuws - 27 april 2010

Boek Paul Bronzwaer: 'Maastricht en Luik bezet' verschenen

Op zondag 2 mei verschijnt in de serie Maaslandse Monografieën de handelseditie van het proefschrift van Paul Bronzwaer: Maastricht en Luik bezet. Een comparatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de historicus Jan Bank, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden. De presentatie vindt eveneens op 2 mei plaats, om 16.00 uur, in boekhandel Selexyz Dominicanen, Dominicanerkerkstraat 1 te Maastricht.

Over het boek
Het boek bevat de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de Duitse bezetting in Maastricht en Luik van 1940 tot 1944. Er worden vijf aspecten geanalyseerd. In de eerste plaats het begin van de bezetting: de militaire inval op 10 mei 1940 leidde in de ochtend al tot de capitulatie van Maastricht, terwijl Luik, slechts dertig kilometer verderop, pas twee dagen later werd ingenomen. In de tweede plaats worden de lokale besturen onder de loep genomen: de samenstelling en de relatie met de bezetter. Ten derde worden de verschillen onderzocht wat betreft de jodenvervolging. In Maastricht kwam 50 procent van de Joden om, in Luik 20 procent. Het vierde aspect is de bevrijding in september 1944, die in Maastricht en Luik verschillend verliep. Als laatste wordt aandacht besteed aan de eerste naoorlogse verkiezingen. De vergelijking tussen beide steden verdiept ons inzicht in de geschiedenis van de bezetting in Limburg.

Over de auteur
Dr. Paul Bronzwaer (1936) studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij was van 1960 tot 1997 verbonden aan het Sint-Maartenscollege te Maastricht als docent Frans en conrector. Maastricht en Luik bezet is het onderwerp van het proefschrift waarop hij in 2009 is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen bij de Stichting Maaslandse Monografieën, p/a Historisch Centrum Limburg, Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht, via info-shcl@maastrichtuniversity.nl of telefonisch via 043-3284191. Prijs: € 37,00 (excl. verzendkosten). Donateurs van het SHCL krijgen 25% korting.