Nieuws - 26 februari 2015

Boek over het Boschstraatkwartier-Oost en zijn bewoners verschenen

Op vrijdag 27 februari 2015 hoopt Thijs van Vugt te promoveren op zijn proefschrift getiteld: 'Een arbeidersbuurt onder de rook van "De Sphinx". Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904'.

In 1834 legde Petrus Regout, gangmaker van de Maastrichtse industrialisatie, de grondslag voor zijn imperium van glas- en aardewerkfabrieken, waaruit later N.V. Sphinx is voortgekomen. Deze studie onderzoekt de sociaal-ruimtelijke effecten van de opkomst van de keramische industrie op het Boschstraatkwartier-Oost, een wijk onder de rook van de fabrieken van Regout & Co. Driekwart eeuw na vestiging van deze fabrieken was de sociaal-demografisch gemêleerde wijk een overbevolkte achterbuurt geworden, waar huisjesmelkers zich verrijkten ten koste van de pottemennekes. Kinderen groeiden er onder erbarmelijke omstandigheden op en gingen al jong bij Regout werken, in enkele gevallen zelfs na het verbod op kinderarbeid in 1874.

In de jaren 1950 deden sociologen in deze 'achterstandswijk' onderzoek naar 'onmaatschappelijke gezinnen'. Aan de hand van een levensloopanalyse van vijf generaties van families afkomstig uit het Boschstraatkwartier, laat Thijs van Vugt zien dat er meer dynamiek en variatie aanwezig was dan deze sociologen veronderstelden.

Thijs van Vugt (1950) studeerde geschiedenis en aardrijkskunde aan de voltijdse lerarenopleiding in Tilburg en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is teamcoördinator mens & maatschappijvakken bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Dit boek is de onverkorte uitgave van zijn proefschrift. Deze studie werd verricht voor de faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht in het kader van de bijzondere leerstoel Vergelijkende regionale geschiedenis van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Maaslandse Monografieën deel 78, Premieboek 2014 
228 pag., geïllustreerd (deels in kleur)
Verschijnt op 27 februari 2015
Te koop in de boekhandel en in onze webwinkel
Prijs: € 25,00