Nieuws - 05 december 2018

Ad Knotter met emeritaat

Op 1 december is prof. dr. Ad Knotter, directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, met emeritaat gegaan. Hij is met ingang van diezelfde datum ad-interim opgevolgd door dr. Nico Randeraad, afkomstig van de Universiteit Maastricht (Faculty of Arts and Social Sciences).

Ad Knotter heeft ruim twintig jaar de dagelijkse leiding gehad van onze instelling; per 1 september 1998 werd hij benoemd tot directeur-hoogleraar. Die dubbelfunctie was hem op het lijf geschreven. Hij verenigde in zijn persoon jarenlange ervaring in het archiefwezen met wetenschappelijke expertise op het gebied van de sociaaleconomische geschiedenis.

Ad kwam van het Gemeentearchief Amsterdam, waar hij zijn opleiding tot hoger archiefambtenaar voltooide en naar eigen zeggen de basis legde voor zijn latere functie in Maastricht. Zijn vorming als historicus kreeg hij in Utrecht. In 1991 promoveerde hij daar bij Theo van Tijn, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, op een proefschrift over de transformatie van de Amsterdamse arbeidsmarkt in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Het SHCL, dat in 1999 zijn halve eeuwfeest vierde, ging onder leiding van Ad een tweede jeugd tegemoet als kennis- en documentatiecentrum voor regionale geschiedbeoefening. De publicaties van het SHCL kregen een nieuw, modern uiterlijk. Achterstanden op het gebied van archiefbeheer werden aangepakt en er werd een begin gemaakt met de automatisering van het archief. De banden met collegainstellingen in binnen- en buitenland werden versterkt. De samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg leidde in 2008 tot inhuizing in het monumentale gebouwencomplex aan de Sint Pieterstraat. De collecties van het SHCL kregen hier plaats in een goed geoutilleerd depot. En al die tijd gaf Ad ook nog onderwijs aan de UM, begeleidde tal van promovendi, bekleedde diverse bestuursfuncties en publiceerde een indrukwekkende reeks wetenschappelijke boeken en artikelen. 

Onderzoek doen en publiceren zijn Ad's lust en zijn leven, hij zal er waarschijnlijk nog lang mee doorgaan. Het SHCL gaat nu zonder hem verder. Wij wensen hem alle goeds!  

Het afscheidscollege van Ad Knotter op 30 november 2018 in de aula van de Universiteit Maastricht is terug te zien via deze link.