Mayra Murkens, MA

Mayra Murkens, MA

wetenschappelijk onderzoeker

Mayra voert namens de Universiteit Maastricht en het SHCL een promotieonderzoek uit naar de doodsoorzaken van de inwoners van Maastricht in de periode 1865-1955. Op maandag, dinsdag en vrijdag werkt zij bij het SHCL, op woensdag en donderdag bij de UM.

Als historica is Mayra gespecialiseerd in de medische geschiedenis van de negentiende- en begin twintigste eeuw, met name op het gebied van de openbare gezondheidszorg.