Ingrid Frints

Ingrid Frints

medewerker afdeling algemene dienst

Ingrid verricht diverse secretariële werkzaamheden voor het Centrum en is verantwoordelijk voor de financiële adminstratie en de boekhouding.

Daarnaast is Ingrid het aanspreekpunt voor alle medewerkers met vragen over rechtspositionele- en salarisaangelegenheden.

Ingrid is aanwezig op maandag en vrijdag.