drs. Paul Arnold

drs. Paul Arnold

hoofd afdeling algemene dienst

Paul is als afdelingshoofd verantwoordelijk voor het bedrijfsbureau van het SHCL dat uitvoering geeft aan de taken van het secretariaat, facilitaire zaken, financiële en personeelsadministratie, en in- en externe communicatie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de website van het SHCL, voor de ontwikkeling van gedrukte communicatiemiddelen als jaarverslagen, folders, flyers en posters, en voert hij de beeldredactie van de publicaties van het SHCL.

Paul is historicus en heeft over verschillende onderwerpen gepubliceerd, met name over volkshuisvesting en kolenmijnbouw.