dr. Willibrord Rutten

dr. Willibrord Rutten

hoofd afdeling onderzoek

Willibrord Rutten is hoofd van de afdeling onderzoek, tevens adjunct-directeur. Hij publiceerde boeken en artikelen over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg, meer in het bijzonder agrarische en rurale geschiedenis, mijnbouwhistorie en de mens en zijn gezondheid in het verleden.

Willibrord is redactiesecretaris van de reeks Maaslandse Monografieën en co-editor van de Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg/ Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Hij is daarnaast actief in de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) en lid van COOL (Commissie Ondernemers- en Ondernemingsgeschiedenis Limburg).