dr. Thijs van Vugt

dr. Thijs van Vugt

research fellow

Thijs is sinds zijn pensionering aan de lerarenopleiding in Sittard in 2015 en zijn promotie in datzelfde jaar bij Ad Knotter op een proefschrift over de ontwikkeling van het Maastrichtse Boschstraatkwartier in de negentiende eeuw, actief bij het SHCL als research fellow (vrijwillige onderzoeker).

In het kader van zijn promotieproject, maar daarna ook in bredere context en op verzoek van andere medewerkers, is hij aan de slag gegaan met een ArcGIS. Dat is een (digitaal) geografisch informatiesysteem, waarbij een grote hoeveelheid aan plaatsen gebonden data op heel verschillende manieren via kaarten kunnen worden weergegeven en geanalyseerd. Een dergelijk systeem biedt extra mogelijkheden voor historisch onderzoek, zeker wanneer dit aan bepaalde geografische plekken en omstandigheden gekoppeld is. Het werken met een gis-systeem maakt voor Thijs de cirkel rond: het brengt de twee vakgebieden waarop hij destijds is afgestudeerd en waarover hij jarenlang les gegeven heeft, weer bij elkaar.

Thijs is aanwezig op woensdag of donderdag.