dr. Barbara Beckers

dr. Barbara Beckers

hoofd afdeling bibliotheek

Barbara geeft leiding aan de werkzaamheden van de afdeling bibliotheek. Zij draagt bij aan het behoud van erfgoed en documentaire bronnen, volgt en inventariseert de informatiebehoefte op het vakgebied van het SHCL, signaleert de relevante publicaties en schaft deze aan. Zij bevordert de inzet van IT en innovatieve technieken in de documentaire informatievoorziening en behartigt de belangen van de bibliotheek naar buiten.

Daarnaast draagt Barbara bij aan de PR & Communicatie van projecten en activiteiten en is zij redacteur sociale media van het SHCL.