Collectieprofiel

Het collectieprofiel van het SHCL komt voort uit de centrale doelstelling van het SHCL: het verrichten en bevorderen van historisch onderzoek naar de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.

Die doelstelling leidt tot het verzamelen van zo veel mogelijk bronnen uit uiteenlopende segmenten van de samenleving, met name archieven en documentatie van particuliere organisaties zoals zorginstellingen, vakbonden, bedrijven en politieke partijen. Inmiddels beheert het SHCL meer dan 700 van dergelijke bestanden, met een omvang van 4,5 kilometer.

In de loop der jaren is daarnaast een belangrijke bronnenbibliotheek ontstaan, een verzameling 'grijze literatuur', bestaande uit brochures, jaarverslagen, rapporten, scripties en krantenknipsels, die informatie bevatten over de maatschappelijke ontwikkeling van Limburg. Alles bij elkaar zo'n 60.000 titels.

De collectie heeft onder meer betrekking op zwaartepunten van het onderzoek van het SHCL, zoals de geschiedenis van de steenkolenmijnbouw, de aardewerkindustrie, landbouw, bevolking en gezondheid, grensarbeid en migratie. In dat kader verzamelt het SHCL ook niet-Limburgse literatuur ten behoeve van vergelijkend regionaal-historisch onderzoek.

Het SHCL beschikt ook over een uitgebreide fotocollectie en een verzameling vaandels van Limburgse vakorganisaties.