Publicaties

Naast de uitgave van losse publicaties over uiteenlopende historische onderwerpen verzorgt het SHCL enkele langlopende publicatiereeksen:

Het Jaarboek 2016 van het SHCL* Het Jaarboek van het SHCL, voluit: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. In onze jaarboeken worden wetenschappelijke artikelen opgenomen over de geschiedenis van Limburg in samenhang met de omliggende gebieden in België en Duitsland. De reeks verschijnt sinds 1955. Jaargangen vóór 2000 zijn nog incidenteel en beperkt verkrijgbaar. Jaargangen vanaf 2000 zijn te bestellen in onze webwinkel of bij Uitgeverij WBooks. De jaarboeken worden ook digitaal aangeboden via deze website.
Wilt u publiceren in de Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg? Raadpleeg dan onze auteursrichtlijnen onder aan deze pagina. 

Deel 82 uit de reeks Maaslandse Monografieën* De wetenschappelijke reeks Maaslandse Monografieën. Een doorlopende reeks van wetenschappelijke studies over de historie van Nederlands en Belgisch Limburg, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Maaslandse Monografieën te Maastricht. Deze Stichting bestaat sinds 1964 en is een gezamenlijk initiatief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Voor een volledig overzicht van titels zie de fondslijst Maaslandse Monografieën onder aan deze pagina. Delen vanaf 2000 (MM 63) zijn te bestellen in onze webwinkel, via de boekhandel of via Uitgeverij Verloren te Hilversum. 

Documenten