Educatie en publieksdiensten

Het SHCL levert geregeld bijdragen aan historische tentoonstellingen, radio- en televisie-uitzendingen en werkt mee aan educatieve activiteiten van de Provincie Limburg, gemeenten en instellingen.

Voortvloeiend uit zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Maastricht, begeleid de directeur promotieonderzoek van een aantal onderzoekers. Daarnaast verzorgt hij onderwijs aan studenten van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, met name in het 'honours'-programma, cursussen in historische onderzoeksmethoden, en de begeleiding van scripties.

Medewerkers van het SHCL werken mee aan populaire uitgaven en geven cursussen en lezingen over Maastrichtse en Limburgse geschiedenis.

 

 

 

beleven