Overzicht »

Grijze literatuur

Nieuwe kunst van de hoenders(hennen), kiekens en kapuinen. Op te kweeken, zoo in stad als ten platten lande

Signatuur: Bel
nummer: 1

Corporatie: Alphonse Bogaert Drukkerij
Plaats (van uitgave): Brugge

Trefwoorden: landbouw, kleinvee, hoenderteelt