Overzicht »

Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, jaarboek 2017

Open jaarboek (nieuw venster)

Joris Roosen Was er een agrarische revolutie in het Maasland?  De landbouwproductiviteit op de pachtgronden van de abdij van Hocht  (Lanaken) in de achttiende eeuw       

 Ad Knotter Het transnationale begin van de Nederlandse mijnwerkersvakbonden.  Een voorbeeld van de nationalisering van arbeidersbewegingen  (1907-1926)                   

 Esther Jacobs De arbeid van ongehuwde vrouwen in mijnwerkers- en boerengezinnen.  Een onderzoek in de Limburgse gemeenten Stein en Horst in de jaren  1950             

 Marijn van de Weijer Herbestemming na de mijnsluiting.  De ruimtelijke plangeschiedenis van Parkstad en het Emmaterrein,  1965-1997                                                      

 Peter Auer en Leonie Cornips Cité Duits – een multi-etnische mijnwerkerstaal in Eisden-Tuinwijk  (Belgisch-Limburg)                                                                                    

 Annet Schoot Uiterkamp ‘Voorloopig in alle stilte’.  Tewerkstelling van politieke gevangenen in de mijn Willem-Sophia te Spekholzerheide (1945-1946)                                

 Fotokatern m.m.v. Max Wijnen Limburg krijgt kleur: 1908-1944