Het Jaarboek van het SHCL

Sinds 1955 geeft het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) een jaarboek uit onder de titel 'Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg'. In het jaarboek worden wetenschappelijke artikelen opgenomen over de geschiedenis van Limburg in samenhang met de omliggende gebieden in België en Duitsland. De positie van Limburg als grensregio staat daarbij centraal. Er is vooral aandacht voor sociaaleconomische en sociaalculturele ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw, maar uitstapjes naar eerdere perioden komen ook voor.

Naar het jaarboeken overzicht

Redactie 

De redactie is onafhankelijk. Het redactiesecretariaat wordt verzorgd door het SHCL.

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg is een kenniscentrum voor regionale geschiedbeoefening, gespecialiseerd in de sociaaleconomische en sociaalculturele geschiedenis van Limburg in de negentiende en twintigste eeuw (www.shclimburg.nl).

Jaarboek

Redactie

Leden van de redactie zijn:

  • Prof. dr. Nico Randeraad (Sociaal Historisch Cenrum voor Limburg / Universiteit Maastricht), voorzitter
  • Dr. Willibrord Rutten (Sociaal Historisch Centrum voor Limburg), secretaris
  • Dr. Ben Gales (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Prof. dr. Ernst Homburg (Universiteit Maastricht)
  • Prof. dr. Angélique Janssens (Radboud Universiteit Nijmegen/Universiteit Maastricht)
  • Dr. Jos Perry (Universiteit Maastricht)
  • Prof. dr. Leo Wessels (Open Universiteit)

Beeldredactie

De beeldredactie wordt verzorgd door drs. Paul Arnold (Sociaal Historisch Centrum voor Limburg).

Secretariaat

De uitgave van het jaarboek wordt ondersteund door de Algemene Dienst van het SHCL (Paul Arnold, Ella Muyres en Ingrid Frints).

Uitgever

Het jaarboek wordt uitgegeven door het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in samenwerking met WBOOKS, Zwolle.

Donateurs

Donateurs van het SHCL krijgen het jaarboek elk jaar gratis toegezonden. Het donateurschap van het SHCL kost ten minste € 42,50 per jaar. Voor dat bedrag ontvangen donateurs naast het jaarboek ook het jaarlijkse premieboek uit de wetenschappelijke reeks Maaslandse Monografieën, én een aantrekkelijke korting van 25% op alle publicaties van het SHCL.  

Contact

Indienen

Artikelen ter beoordeling van de redactie kunnen per mail worden ingediend bij de redactiesecretaris: w.rutten@maastrichtuniversity.nl

Stylesheet

Auteurs wordt verzocht ingediende artikelen op te maken volgens de auteursrichtlijnen van het jaarboek (zie het document onder aan deze pagina).

Jaarboeken online

Documenten