Contractenboeken Sphinx

De contractenboeken van de Sphinx-fabrieken maken deel uit van het omvangrijke Sphinxarchief (EAN 1012, Inv. nr. 125-138). In deze boeken werden brieven en contracten overgeschreven en als kopieën bewaard. Opmerkelijk is dat tussen al deze zakelijke correspondentie soms ook persoonlijke brieven opduiken, alsmede berichten en observaties over zaken die Maastricht en zijn inwoners bezighielden.

Het bestand bevat korte omschrijvingen van alle brieven en contracten uit de periode 1843 tot en met 1964. Voor inzage in de contractenboeken kunt u terecht in onze studiezaal.

Bekijk de collectie