Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx'

In 1834 legde Petrus Regout, gangmaker van de Maastrichtse industrialisatie, de grondslag voor zijn imperium van glas- en aardewerkfabrieken, waaruit later NV De Sphinx is voortgekomen. De studie van Thijs van Vugt onderzoekt wat de effecten van de opkomst van deze fabrieken waren op de buurt eromheen, op de mensen die er woonden, en op hun nakomelingen.

Driekwart eeuw na de vestiging van de keramische industrie was het ooit zo gemêleerde Boschstraatkwartier-Oost verandert in een overbevolkte achterbuurt, waar huisjesmelkers zich verrijkten ten koste van de 'pottemennekes'. In de jaren 1950 deden sociologen in deze 'achterstandswijk' onderzoek naar 'onmaatschappelijke gezinnen'. Aan de hand van een levensloopanalyse van vijf generaties van families afkomstig uit het Boschstraatkwartier-Oost, toont Thijs van Vugt aan dat er meer dynamiek en variatie aanwezig was dan deze sociologen veronderstelden.

Bekijk hier de databestanden die ten grondslag lagen aan dit proefschrift dat in 2015 werd uitgegeven in de reeks Maaslandse Monografieën. Het boek is te koop in onze webwinkel.

Bekijk de collectie