Briefhoofden

Deze collectie bevat ruim 5.000 briefhoofden van Limburgse bedrijven. Een briefhoofd is een gedrukt opschrift op vooral zakelijk briefpapier met de naam en het adres van een firma of instelling.

Met name in de negentiende en de eerste heft van de twintigste eeuw was het briefhoofd voor ondernemers een belangrijks middel om hun waren, bedrijf of capaciteiten aan te prijzen. Later kwamen logo’s in zwang en kregen briefhoofden een meer zakelijk karakter.

De collectie kan worden doorzocht op bedrijfsnaam en –tak, vestigingsplaats en jaartal.

Bekijk de collectie