Artikeldocumentatie - krantenartikelen

Dit bestand is de digitale versie van een documentatiesysteem op kaart. Het bevat de titels van ruim 22.000 krantenberichten, die voor het merendeel betrekking hebben op Limburg. De oudste titels dateren van 1840, de jongste van 1998.

Het is mogelijk dat de inhoud van dit bestand enige overlap vertoont met andere wegwijzers op deze site. Het bestand heeft geen catalogusfunctie. De gebruikswaarde ligt vooral in de attendering en het bieden van een overzicht.

Bekijk de collectie