Overzicht »

Contractboek Sphinx

Vergunning

Onderwerp Vergunning
Korte omschrijving Contractenboek

Beginjaar 1934
Eindjaar 1963
Datum 01-04-1935
Beginblad 18
Eindblad 21
Inventarisnummer 137

Bijzonderheden

Van privaatrechtelijke aard verleend aan N.V.’de Sphinx’voor het leggen van een buis tot het onttrekken van water aan de Zuid-Willemsvaart ten behoeve van een ketelhuis op erfpachtsterrein A, nummer 4590 onder een aantal voorwaarden.