Overzicht »

Contractboek Sphinx

Vergunning

Onderwerp Vergunning
Korte omschrijving Contractenboek

Beginjaar 1934
Eindjaar 1963
Datum 07-12-1934
Beginblad 7
Eindblad 9
Inventarisnummer 137

Bijzonderheden

Verleend aan N.V.’de Sphinx’ om een buis te leggen tot het onttrekken van water aan de Zuid-Willemsvaart ten behoeve van een ketelhuis staande op erfpachtsterrein, zijnde kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie A, nummer 4590 onder een aantal voorwa