Overzicht »

Contractboek Sphinx

Overeenkomst

Onderwerp Overeenkomst
Korte omschrijving Contractenboek

Beginjaar 1934
Eindjaar 1963
Datum 01-01-1962
Beginblad 266
Eindblad 266
Inventarisnummer 137

Bijzonderheden

Waarin N.V.’de Sphinx’ een benzine-pompinstallatie met twee ondergrondse reservoirs van 6000 liter en twee benzinemeetpompen gelegen aan de Bosscherweg te Maastricht,sectie D nummer 741 en 3428(ged.) in bruikleen neemt.