Overzicht »

Contractboek Sphinx

Verzoekschrift met bijlagen

Onderwerp Verzoekschrift met bijlagen
Korte omschrijving Contractenboek

Beginjaar 1843
Eindjaar 1848
Datum 12-04-1847
Beginblad 142
Eindblad 143
Inventarisnummer 125

Bijzonderheden

Van P. Regout aan de gouverneur van Belgisch Limburg om de meegezonden bijlagen conform de wettelijke eisen te laten registreren