Overzicht »

Contractboek Sphinx

Verzoekschrift

Onderwerp Verzoekschrift
Korte omschrijving Contractenboek

Beginjaar 1843
Eindjaar 1848
Datum 20-12-1847
Beginblad 200
Eindblad 205
Inventarisnummer 125

Bijzonderheden

Van P. Regout aan de Burgemeester en Raden van Maastricht, waarin hij nogmaals het belang aantoont om glazen gasbuizen te mogen plaatsen